02-455-6789
 • 02-455-6789
 • Mon-Sat : 8.30-17.30
  Sun : 9.00-16.30
x Home About Us New Car U-Car
Service
Service Care Body & Paint Car Spa Accessories Promotion News & Event Contact Us
Ucars เอ็มเพอร์เรอร์ รถใช้แล้วดีที่สุดในประเทศไทย
นโยบายจาก ผู้บริหาร

ผมมีความตั้งใจที่จะสร้างโชว์รูมรถใช้แล้ว คุณภาพ & มาตรฐานระดับสากลภายใต้ชื่อ U-CAR Emperor (ยู-คาร์เอ็มเพอร์เรอร์ โดย นิสสัน มอเตอร์ ไทยแลนด์) คุณภาพระดับสากล เช็คตัวรถมากกว่า 165 จุด Warranty ให้กับ...ท่าน ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง ออกใบรับรอง Certified Used Car เพื่อเป็นหลักประกันให้กับ...ท่าน

ดร.ฉัตรชัย วณิชธนานันต์
วัตถุประสงค์ของธุรกิจ นิสสัน ยูคาร์ส

จากความสำคัญของธุรกิจรถใช้แล้ว บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ จึงได้จัดตั้งธุรกิจรถใช้แล้ว “นิสสสัน ยูคาร์ส” ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้

 • เพื่อเป็นการสนับสนุนการขายรถใหม่นิสสัน ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนรถ
 • เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของรถใช้แล้วนิสสัน และรักษาฐานลูกค้าที่จงรักภักดีต่อแบรนด์
 • เพื่อเป็นการเติมเต็มเครือข่ายธุรกิจนิสสันให้ครบวงจร
 • เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถใช้แล้วนิสสัน ที่มีการรับประกันคุณภาพ
 • เพื่อสร้างธุรกิจรถใช้แล้วจากนิสสันที่มีมาตรฐานและภาพลักษณ์เดียวกันทั่วประเทศ
ประวัติความเป็นมา นิสสัน ยูคาร์ส

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ได้ริเริ่มธุรกิจรถใช้แล้วในนาม “NISSAN UCARS” มามากกว่า 35 ปี มีโชว์รูมมากกว่า 600 แห่ง ทั่วประเทศญี่ปุ่น ประสบความสำเร็จในฐานะผู้จำหน่ายรถใช้แล้วรายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น

ภาพลักษณ์โชว์รูมนิสสัน ยูคาร์ส

โชว์รูมนิสสัน ยูคาร์ส ถูกออกแบบด้วยภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และออกแบบสอดคล้องกับภาพลักษณ์โชว์รูมรถใหม่นิสสัน โดยโชว์รูมนิสสัน ยูคาร์สจะมีมาตรฐานและภาพลักษณ์เดียวกันทั่วประเทศ

รายละเอียดการรับประกันนิสสัน ยูคาร์ส
 • รถรับรองคุณภาพนิสสัน ยูคาร์ส
 • รถรับรองคุณภาพนิสสัน ยูคาร์ส คือ รถใช้แล้วยี่ห้อนิสสันที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น ภายใต้การตรวจสอบและปรับสภาพตามมาตรฐานนิสสัน จากประเทศญี่ปุ่น เริ่มต้นจาก กระบวนการรับซื้อรถ ด้วยมาตรฐานการประเมินสภาพและราคาระดับสากล ทำให้มั่นใจได้ว่ารถใช้แล้วที่มีสภาพดี หลังจากนั้น รถทุกคันจะได้รับการตรวจเช็คสภาพทั้งภายนอก และภายใน รวมถึงระบบเครื่องยนต์กลไกรอบคัน รวมทั้งหมด 165 หัวข้อ แล้วทำการปรับสภาพให้ผ่านทุกหัวข้อ ก่อนเข้าสู่กระบวนการทำควาสะอาดเพื่อให้รถมีสภาพเหมือนใหม่

  โดยรถที่ผ่านกระบวนการมาตรฐานเป็น รถรับรองคุณภาพนิสสัน ยูคาร์ส จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดท้ายจาก ผู้ตรวจรับรองที่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อนที่รถจะนำไปจัดแสดงและจัดจำหน่ายในโชว์รูมนิสสัน ยูคาร์ส

 • คุณสมบัติเบื้องต้น รถรับรองคุณภาพ นิสสัน ยูคาร์ส
  • รถยนต์ยี่ห้อนิสสัน ที่จัดจำหน่ายโดย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • อายุการใช้งานของรถต้องไม่เกิน 5 ปี นับจากวันจดทะเบียน
  • ระยะทางใช้งานต้องไม่เกิน 150,000 กิโลเมตร
  • ไม่เคยมีประวัติได้รับอุบัติเหตุรุนแรง
  • ไม่เคยผ่านการซ่อมแซมหนักหรือดัดแปลงสภาพ
  • ผ่านการปรับสภาพให้ใกล้เคียงรถใหม่ตามมาตรฐานนิสสัน ยูคาร์ส 165 จุด
  • ผ่านการตรวจรับรองโดยผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • จัดแสดงและจำหน่ายโดยผู้จำหน่ายรถใช้แล้วนิสสัน ยูคาร์ส เท่านั้น
 • เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพรถรับรองคุณภาพนิสสัน ยูคาร์ส
  • รถที่ได้รับสิทธิ์การรับประกันคุณภาพ
  • รถรับรองคุณภาพนิสสัน ยูคาร์ส ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจาก บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และจำหน่ายโดยผู้จำหน่ายรถใช้แล้ว นิสสัน ยูคาร์ส เท่านั้น

  • วันที่เริ่มต้นการประกันคุณภาพ
  • เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อรถรับรองคุณภาพจากนิสสัน ยูคาร์ส

  • ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ
   • รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลาปี 1 หรือ 25,000 กิโลเมตร (เงื่อนไขรับประกันสิ้นสุดลงเมื่อเวลาหรือระยะทาง อย่างใดอย่างหนึ่งสิ้นสุดลง)
   • หากกรณีรถรับรองคุณภาพนิสสัน ยูคาร์ส ยังอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพรถใหม่ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร สามารถใช้สิทธิ์การรับประกันคุณภาพรถใหม่ ตามปกติ
   • กรณีที่รถรับรองคุณภาพนิสสัน ยูคาร์ส ยังอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพรถใหม่ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร การรับประกันคุณภาพนิสสัน ยูคาร์ส จะถูกต่อไปอีก 1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร หลังจากการรับประกันคุณภาพรถใหม่หมดลง โดยการรับประกันจะสิ้นสุดลงในปีที่ 4 หรือ 125,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
 • รายการรับประกันคุณภาพนิสสัน ยูคาร์ส
 • รถรับรองคุณภาพนิสสัน ยูคาร์ส รับประกันคุณภาพชิ้นส่วน ครอบคลุมกว่า 170 รายการ แบ่งเป็นประเภทได้ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดแต่ละชิ้นส่วนสามารถศึกษาจากคู่มือรับประกัน)

  • ระบบเครื่องยนต์
  • ระบบเทอร์โบชาร์ตเจอร์
  • ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและควบคุมมลภาวะ
  • ระบบเชื้อเพลิง
  • ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์
  • ระบบคลัตซ์
  • ระบบเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ
  • ชุดเพลาหน้าและท้าย
  • ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ
  • ระบบกันสะเทือนหน้าหลัง
  • ระบบไฟฟ้า
  • ระบบบังคับเลี้ยว และระบบเบรก
  • ชิ้นส่วนไฮเทค (ระบบสัญญาณกันขโมย , เซ็นทรัลล๊อค , กุญแจรีโมท)
  • ระบบความปลอดภัย (ถุงลมนิรภัย , เซ็นเซอร์ถุงลม , เข็มขัดนิรภัย)
 • คู่มือการรับประกันคุณภาพ นิสสัน ยูคาร์ส
 • (รูปแสกนมาไม่ชัดคะ ต้องใช้ตัวจริงแสกน)

 • 24hr. Nissan Roadside Assistance
 • รถรับรองคุณภาพนิสสัน ยูคาร์ส มี “บริการ 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน” สำหรับลูกค้าฟรี 1 ปี พร้อมช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินบนท้องถนน ทั่วประเทศ เป็นบริการที่ช่วยให้ลูกค้า เพิ่มความมั่นใจกับรถนิสสัน ยูคาร์ส มากขึ้น